Lidmaatschap

Lid worden kan op de volgende wijze:

U meldt zich bij het bestuur van SV Eemdijk. Na aanmelding volgt er eerst een kennismakingsgesprek met het bestuur van SV Eemdijk.
De ballotagecommissie  bepaalt of er ruimte voor nieuwe leden is, en of u binnen SV Eemdijk past.
Wordt u toegelaten als aspirant-lid dan dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen: 

Bent u in het bezit van een geldige jachtakte, of lid van een andere schietsportvereniging kunt u direct aspirantlid van SV Eemdijk worden, screening heeft dan reeds plaatsgevonden.

 Indien u niet in het bezit bent van een dezer bescheiden gelden de volgende regels: 

U wordt aspirantlid van SV Eemdijk en overhandigt ons onderstaande stukken:

-Inschrijfformulier SV Eemdijk  
-Inschrijfformulier aspirantlid schietsportvereniging (KNSA)
-Eigen verklaring (KNSA)
-Kopie geldig legitimatiebewijs.
-Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  (deze dient u aan te vragen in uw woongemeente, het aanvraagformulier ontvangt u van ons) 

Na ontvangst van alle bescheiden, inschrijfgeld KNSA en de contributie  melden wij u aan bij de KNSA  en ontvangt u een lidmaatschapspas. 

Na een introductiecursus  kunt u deelnemen aan de wedstrijden, de cursus dient u zelf te bekostigen.

Na 1 jaar aspirantlid wordt u gewoon lid, en na 1 jaar gewoon lidmaatschap bestaat de mogelijkheid tot het aanschaffen van een eigen wapen.

 

Kosten lidmaatschap :
Inschrijven KNSA (eenmalig)         €   45,–
Contributie  per jaar                         € 125,–
Hoofdlid bij andere vereniging        €   82,50
Inschrijfgeld per wedstrijd               €   40,–
Introducés                                         €   45,