Nieuws

Appel,  Juni 2022

Betreft info jaarvergadering.

Beste schutter,

De jaarstukken kunt u bekijken met onderstaande link.
Gebruik hier het bij u bekende paswoord !

Link : Jaarvergadering 2022
Link : Oprichtingsakte / Statuten 

Vertrouwende je voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Teus Timmer (secretaris/ penningmeester)

________________________________________________________________

MAATREGELEN CORONA VIRUS

Voor alle duidelijkheid toch nog even de regels:

Bent u verkouden of voelt u zich niet lekker kom dan niet.

Houd 1,5 meter afstand en was geregeld uw handen.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

 S.V. Eemdijk 

————————————————————————————————

Kijk voor alle banen in Nederland hier ! (via Kleiduivensport.nl)

————————————————————————————————

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben vaak koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.