Nieuws

Uitnodiging Lichtwedstrijd voor leden Sv Eemdijk

Hierbij nodigen wij je uit voor een lichtwedstrijd over 50 duiven op :

Vrijdagavond 12 November 2021

Omdat het eindelijk weer kan willen wij deze avond een feestelijk tintje geven. Daarom staat er rond 20.00 uur een uitgebreid stamppotbuffet voor jou en je partner klaar.

De consumpties zijn voor eigen rekening en het inschrijfgeld is zoals gebruikelijk € 35,-

(graag vooraf overmaken via bankrekeningnr. NL63 RBRB 0850 2140 84).

Er wordt geschoten in een rotte van maximaal 4 personen met een tussentijd van 10 minuten. De 1e rotte start om 17:00  en de laatste om 19:00 uur.

De indeling wordt op volgorde van aanmelding bepaald. Met  een ‘eigen’ groepje schieten kan als iedereen zich gelijktijdig aanmeldt en/of duidelijk maakt uit welke namen de groep moet bestaan (max. 4).

Inschrijven kan per mail of telefoon tot uiterlijk 7 november.
Uiterlijk 10 november hoor je hoe laat je gaat schieten.
 Laat even weten of je met 1 of 2 personen mee-eet.

Om alles, zoveel mogelijk, in goede banen te leiden is het van groot belang dat iedereen minimaal 15 minuten voor aanvang van de ‘eigen’ rotte aanwezig is.

Wij hebben er zin in, jullie ook?

Met vriendelijke groet,
Teus Timmer    Secretaris/penningmeester
Tel:   06 2295 1028 of 06 5354 4623

Mail:  teus.timmer@hetnet.nl

________________________________________________________________

SV Eemdijk  wijziging 2021

De wedstrijd van zaterdag 13 november komt te vervallen en wordt verplaatst naar vrijdagavond 12 november en wordt de “lichtwedstrijd”!

 

BBQ of Lichtwedstrijd *

Op de jaarvergadering 2022 moeten we een keuze maken tussen de BBQ in juli of een lichtwedstrijd midden november.

Appel 18 juli 2022
Teus Timmer

________________________________________________________________

MAATREGELEN CORONA VIRUS

Voor alle duidelijkheid toch nog even de regels:

Bent u verkouden of voelt u zich niet lekker kom dan niet.

Houd 1,5 meter afstand en was geregeld uw handen.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

 S.V. Eemdijk 

————————————————————————————————

Kijk voor alle banen in Nederland hier ! (via Kleiduivensport.nl)

————————————————————————————————

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben vaak koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Kijk voor de nieuwe wedstrijddata’s 2021  op “Kalender”

Let op – Wijzigingen voorbehouden !!