Nieuws

Voorlopig wedstrijd schema 2023

Alle wedstrijden op zaterdagmorgen start 09.00 uur

14 januari   (jaarvergadering vrijdag 20 jan. 2023 te Bussum)

11 februari

11 maart

8 april

13 mei

10 juni

9 juli

12 augustus

16 september

14 oktober

24 november

16 december

Appel,  Juni 2022

Betreft info jaarvergadering.

Beste schutter,

De jaarstukken kunt u bekijken met onderstaande link.
Gebruik hier het bij u bekende paswoord !

Link : Jaarvergadering 2022

Vertrouwende je voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Teus Timmer (secretaris/ penningmeester)

________________________________________________________________

MAATREGELEN CORONA VIRUS

Voor alle duidelijkheid toch nog even de regels:

Bent u verkouden of voelt u zich niet lekker kom dan niet.

Houd 1,5 meter afstand en was geregeld uw handen.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

 S.V. Eemdijk 

————————————————————————————————

Kijk voor alle banen in Nederland hier ! (via Kleiduivensport.nl)

————————————————————————————————

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben vaak koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.